František Ikavec

František Ikavec

Smetanův učitel František Ikavec (28. 11. 1801 ? 7. 12. 1860)

28. 11. 1801 se v Arnoštovicích u Sedlčan narodil František Ikavec, jehož život byl od mladých let až do smrti spojen s Jindřichovým Hradcem.

Byl by neznámým místním hudebníkem, kdyby v době jeho působení nežila v Jindřichově Hradci rodina sládka Smetany a kdyby se on sám nestal učitelem hudby malého sládkova syna Bedřicha. Po litomyšlském učiteli Chmelíkovi se tak stal dalším, kdo budoucího skladatele zasvěcoval do tajů hudby.

František Ikavec, jehož otec byl učitelem a regenschorim v Arnoštovicích, byl ustanoven varhaníkem při jindřichohradeckém proboštském kostele dekretem z 15. 1. 1820, i když tuto funkci zastával už od roku 1818. Stal se z něj dovedný houslista, kapelník a organizátor hudebního života města. Zároveň vyučoval hudbě a mezi jeho žáky byl i Bedřich Smetana, jehož otec měl v letech 1831-1835 pronajatý v J. Hradci panský pivovar. Od sedmi let se Bedřich u Ikavce učil hře na housle a vedle toho zpíval na kůru. Ikavec byl přísný učitel a navíc nebyl zcela přesvědčen o chlapcově mimořádném nadání. Neobměkčila jej ani první skladba osmiletého žáka – Kvapík D dur. Považoval si jej především jako zpěváka a tak svěřoval Bedřichovi všechna sóla při bohoslužbách.

Ikavec sám složil několik chrámových skladeb a nastudoval také sbory, které byly dílem jeho otce. Zajímal se dál o hudební život a jistě věděl o úspěších svého někdejšího svěřence.

Zemřel 7. 12. 1860 a pohřben byl na jindřichohradeckém hřbitově u kostela sv. Trojice.

Marcela Svobodová, Pramen: OA Jindřichův Hradec, Kulturně-historický archiv, kart. č. 79.

This entry was posted in Skladatelé. Bookmark the permalink.